Thanks for rating our content!
[Total: 0 Average: 0]

Wszystko, co musisz wiedzieć o Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program)

Przygotowania do podróży do Stanów Zjednoczonych

Podróżni wjeżdżający do USA muszą zapoznać się z obowiązującymi przepisami imigracyjnymi. Szczególnie ważne jest, aby pamiętać, że w różnych krajach obowiązują różne przepisy. Obywatele niektórych krajów muszą ubiegać się o zwykłą wizę, taką jak wiza B1/B2, aby odwiedzić Stany Zjednoczone. Jednocześnie są też kraje, które mają uproszczone przepisy wjazdowe. Kraje te są członkami Visa Waiver Program (VWP).

Jeśli dana osoba posiada paszport i obywatelstwo kraju członkowskiego VWP, o wizę do USA można ubiegać się w ramach kompaktowej procedury online. Wiza wydawana po pomyślnym przystąpieniu do Programu Ruchu Bezwizowego nosi nazwę ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Ważne: za każdym razem, gdy wjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych, musisz mieć ważną wizę. Osobom, które próbują wjechać do Stanów Zjednoczonych bez ESTA lub podobnej wizy, zakazuje się kontynuowania podróży przed wejściem na pokład samolotu. Brak wizy, brak wjazdu.

Nasza strona internetowa poświęcona programowi Visa Waiver zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby idealnie przygotować się do podróży do USA.

Twój zespół visawaiver. com!

Po pierwsze: dowiedz się, czy możesz wziąć udział w programie bezwizowym

Sprawdź wymagania wizowe

Informacje o wizach do USA

Przejdź bezpośrednio do informacji, których szukasz

Informacje o Programie Ruchu Bezwizowego i USA ESTA są podzielone na sekcje. Użyj menu po lewej stronie, aby przyspieszyć nawigację. Na końcu każdej sekcji znajduje się przycisk „powrót do spisu treści”, za pomocą którego można przejść bezpośrednio z powrotem do szybkiego wyboru.

Image showing how to get back to the table of contents

Program Ruchu Bezwizowego – Visa Waiver Program (VWP)

Prototyp Programu Ruchu Bezwizowego został po raz pierwszy wprowadzony w 1986 roku. Podstawową ideą programu jest zapewnienie obywatelom niektórych krajów łatwiejszego dostępu do Stanów Zjednoczonych. Wybrano te kraje, które według standardów amerykańskich są krajami bezpiecznymi, z dobrymi relacjami z USA. Pierwszymi krajami, które skorzystały z uproszczonej procedury wjazdu, były Wielka Brytania, Szwajcaria i Niemcy.
Lista krajów kwalifikujących się do udziału w Programie Ruchu Bezwizowego jest na bieżąco weryfikowana. Stopniowo ma być dodawanych do programu coraz więcej państw, o ile spełnią to wymagania.
Przegląd krajów, które są obecnie członkami Programu Ruchu Bezwizowego, przedstawiono poniżej:

Visa Waiver Program world map

W następstwie ataków terrorystycznych z 11 września 2001 r. Zasady regulujące program znoszenia wiz zostały znacznie zaostrzone. Pierwsza zmiana dotyczyła rodzaju paszportu, który można wykorzystać na uczestnictwo w VWP. Wezwano do jednolitego wprowadzenia paszportów elektronicznych i stopniowo je wdrażano. Jednak aplikacja i sam udział w programie nie był jeszcze wtedy w pełni elektroniczny. Dopiero wraz z wprowadzeniem amerykańskiego systemu ESTA, elektronicznego systemu składania wniosków o zezwolenie na podróż w 2008 r., Udostępniono procedurę składania wniosków wizowych online. Od tego czasu warunki ESTA i Visa Waiver Program idą w parze, ponieważ tylko obywatele krajów VWP mogą uczestniczyć w ESTA w celu uzyskania wizy do USA.

Aby wziąć udział w Programie Ruchu Bezwizowego, należy złożyć wniosek online o wydanie ESTA w USA za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Administracji Granicznej USA. Alternatywnie, z usługodawcami można również zawrzeć umowę o ubieganie się o wizę, ale konieczne jest upewnienie się, że jest to renomowany dostawca.

Powrót do spisu treści

ESTA

ESTA (skrót od Electronic System for Travel Authorization) to nazwa internetowego procesu ubiegania się o wizę amerykańską. Amerykański system ESTA został wprowadzony w 2008 roku i od tego czasu każdego roku jest używany przez miliony odwiedzających. Wniosek o zezwolenie ESTA należy złożyć na co najmniej 72 godziny przed odlotem, ponieważ w każdej chwili władze mogą przeprowadzić szczegółową kontrolę. Inne przyczyny mogą również prowadzić do opóźnień, w związku z czym władze publiczne wyraźnie zalecają składanie wniosków w odpowiednim czasie. Wniosek o wydanie amerykańskiego zezwolenia ESTA składa się online za pomocą formularza wniosku. W celu wypełnienia wniosku należy uiścić opłatę manipulacyjną. Następnie status własnej ESTA można pobrać i sprawdzić za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

Ważne: Nawet jeśli zezwolenie ESTA zostanie zatwierdzone po złożeniu wniosku online, funkcjonariusze graniczni w USA mogą nadal zdecydować o odmowie wjazdu, jeśli uznają to za stosowne. Otrzymanie zezwolenia US ESTA nie stanowi gwarancji pozwolenia na wjazd.

Jak ubiegać się o ESTA

Możesz rozpocząć składanie wniosku o ESTA za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej departamentu bezpieczeństwa wewnętrznego. Wnioskodawcy mogą składać wnioski pojedyncze lub grupowe. Zaletą aplikacji grupowej jest to, że będziesz mógł zapłacić za wszystkie dodane aplikacje jednocześnie. Jeśli więc zamawiasz ESTA dla swojej rodziny lub przyjaciół, możesz zaoszczędzić trochę czasu, korzystając z funkcji aplikacji grupowej. Podczas procesu ubiegania się o ESTA  będziesz potrzebować ważnego paszportu, aby podać informacje o numerze paszportu, obywatelstwie, dacie wydania i dacie wygaśnięcia. Do uiszczenia opłaty potrzebna będzie również karta kredytowa.
Aplikuj o ESTA

Ważność ESTA

Dzięki ESTA wnioskodawca ma dwa lata na wjazd do USA tak często, jak sobie tego życzy. Przewidziano maksymalny okres 3 miesięcy i nie wolno go przekraczać. Ponadto ESTA może być używana tylko do celów turystycznych i podróży służbowych, np. zabrania się pracy z ESTA podczas wjazdu do kraju. Maksymalny czas działania US ESTA zawsze zależy od pozostałego czasu ważności paszportu używanego we wniosku. Jeśli paszport straci ważność przed datą wygaśnięcia ESTA lub zostanie zgubiony, US ESTA również traci ważność. ESTA można odnowić w dowolnym momencie, składając nowy wniosek. Jeśli w momencie składania wniosku twoja ESTA nadal jest ważna, zostanie ona odnowiona, a jej ważność ponownie wyniesie dwa pełne lata.

Cena ESTA

W przypadku US ESTA należy uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 14 USD. Opłaty można uiścić kartą kredytową po zakończeniu procesu wypełniania aplikacji. Jeśli wniosek o ESTA zostanie odrzucony, system nadal pobierze opłatę w wysokości 4 USD z całkowitej ceny, jeśli wniosek zostanie przyjęty, a ESTA zostanie zatwierdzona, pełna kwota 14 USD zostanie odjęta. Złożenie nowego wniosku również kosztuje 14 USD, więc nie ma zniżki na kolejne wnioski. Wnioski grupowe również nie podlegają żadnym obniżkom cen.

Aplikacja ESTA

Wniosek należy wypełnić online. Zadawane są różnego rodzaju pytania dotyczące osoby i jej życia osobistego. Szczegółową listę wszystkich pytań można znaleźć w rozdziale Formularz wniosku ESTA. Wniosku nie można zapisać i przetworzyć później. Ponadto użytkownicy są wylogowywani z formularza, jeśli są zbyt długo nieaktywni. Następnie należy wypełnić nowy wniosek.

Sprawdzenie statusu ESTA

Użytkownicy mogą sprawdzić status swojego ESTA za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej władz USA. Poniższa seria zdjęć pokazuje, jak można sprawdzić stan.

Jak sprawdzić status naszej aplikacji na oficjalnej stronie ESTA

Powrót do spisu treści

Kraje kwalifikujące się do ESTA

Tylko niektóre kraje i ich obywatele mogą uczestniczyć w programie bezwizowym i ubiegać się o zezwolenie ESTA. Poniższy przegląd przedstawia wszystkie kraje, które są obecnie członkami VWP.

Kraje Programu Ruchu Bezwizowego

Andorra Estonia Włochy Monako Słowenia
Australia Finlandia Japonia Holandia Hiszpania
Austria Francja Korea Południowa Nowa Zelandia Szwecja
Belgia Niemcy Łotwa Norwegia Szwajcaria
Brunei Grecja Liechtenstein Portugalia Tajwan**
Chile Węgry Litwa San Marino Wielka Brytania*
Czechy Islandia Luksemburg Singapur
Dania Irlandia Malta Słowacja

** W przypadku Tajwanu należy zauważyć, że wnioskodawcy z Tajwanu potrzebują tajwańskiego paszportu, aby wziąć udział w Programie Ruchu Bezwizowego. Biorąc pod uwagę amerykańską politykę jednych Chin, obywatele Tajwanu mają specjalne prawa, ponieważ obywatele Chin z chińskimi paszportami nie mogą uczestniczyć w programie znoszenia wiz.

* Obywatele brytyjscy tylko z pełnym prawem stałego pobytu w Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej, Wyspach Normandzkich i Wyspie Man.

Powrót do spisu treści

Formularz zgłoszeniowy USA ESTA

Poniższy przegląd przedstawia etapy wniosku o ESTA i pytania zawarte na każdym etapie. Dla każdego pytania zebraliśmy informacje, które pomogą Ci wypełnić formularz szybciej i dokładnie. Mamy nadzieję, że pomoże Ci on w przygotowaniu się do wniosku do USA ESTA.

Pytania Odpowiedzi Podpowiedzi
Bezpieczeństwo Musisz potwierdzić, że przeczytałeś i akceptujesz ograniczoną prywatność. To jest konieczność. Jeśli nie potwierdzisz, proces aplikacji zostanie zakończony.
Ogólne warunki Musisz potwierdzić, że przeczytałeś i rozumiesz informacje oraz akceptujesz warunki. Przeczytaj tekst, ponieważ zawiera kilka ważnych informacji, ale możesz też po prostu zgodzić się i kontynuować.
Akt Promocyjny z 2009 roku Musisz potwierdzić, że przeczytałeś i rozumiesz informacje oraz akceptujesz warunki. To zastrzeżenie dotyczy kosztów ESTA. Będziesz potrzebować systemu PayPal lub ważnej karty kredytowej. Opłata zostanie naliczona po zakończeniu aplikacji.
Pytania Odpowiedzi Podpowiedzi
Nazwisko Wpisz swoje nazwisko, tak jak widnieje w paszporcie. Jeśli twoje nazwisko zawiera wiele znaków specjalnych lub kilka imion, ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w podpowiedzi (otwiera się, gdy klikniesz mały znak zapytania)).
Imię / imiona Wpisz swoje imię (imiona), tak jak widnieją w paszporcie. To samo dotyczy nazwiska.
Płeć Wybierz między mężczyzną a kobietą.
Aliases (Pseudonimy) Jeśli masz oficjalny pseudonimy, wybierz tak i podaj odpowiednie nazwy. Na to pytanie regularnie odpowiadają osoby znane z pseudonimów. Możesz dodać tyle, ile chcesz.
Data urodzenia Wybierz swoją datę urodzenia.
Miejsce urodzenia Wpisz swoje miasto urodzenia. Możesz również wpisać „NIEZNANE”, jeśli nie znasz miasta.
Kraj pochodzenia Wybierz swój kraj urodzenia. Możesz znaleźć te informacje w swoim paszporcie
Numer paszportu Wpisz numer paszportu dokładnie tak, jak jest podany w paszporcie. To jedno z najważniejszych pytań. Sprawdź etykietkę, aby upewnić się, że wpisujesz prawidłową liczbę. Nie mieszaj O i 0 tak dobrze jak I i 1.
Obywatelstwo Wybierz swoje obywatelstwo. Te informacje można znaleźć w paszporcie.
Narodowy numer identyfikacyjny Wpisz swój krajowy numer identyfikacyjny, tak jak widnieje na Twoim dowodzie osobistym. Możesz również wpisać „NIEZNANE”, jeśli nie znasz lub nie posiadasz numeru.
Data wydania Wybierz datę wydania paszportu. Te informacje można znaleźć w paszporcie.
Kraj wydania Wybierz kraj, który wydał Twój paszport. Te informacje można znaleźć w paszporcie.
Osobisty numer identyfikacyjny Wpisz swój krajowy numer identyfikacyjny, tak jak widnieje na Twoim dowodzie osobistym. Możesz również wpisać „NIEZNANE”, jeśli nie znasz lub nie posiadasz numeru.
Data ważności Wybierz datę ważności paszportu. Te informacje można znaleźć w paszporcie.
Dodatkowe paszporty lub krajowe dowody osobiste
Odpowiedz tak lub nie. Jeśli odpowiesz twierdząco, wypełnij wymagane pola.
Możesz dodać tyle, ile chcesz. Pamiętaj, że będziesz potrzebować informacji na temat tych dodatkowych dokumentów, więc upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz.
Dodatkowe obywatelstwo / narodowość Odpowiedz tak lub nie. Jeśli odpowiesz twierdząco, wypełnij wymagane pola. Możesz dodać tyle, ile chcesz. Pamiętaj, że będziesz potrzebować informacji na temat tych dodatkowych dokumentów, więc upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz.
Członkostwo GE Odpowiedz tak lub nie. Jeśli odpowiesz twierdząco, wpisz swój numer Passid. Możesz przeczytać więcej o członkostwie w GE na tej stronie.
Rodzice Wpisz imiona i nazwiska Twoich rodziców. Możesz również wpisać „NIEZNANE”, jeśli nie znasz imion i nazwisk.
Informacje kontaktowe Wpisz swój adres, miasto, region, kraj i jeden typ numeru telefonu oraz adres e-mail. Możesz wybrać numer telefonu „dom”, „praca”, „komórka” i „inny”.
Media Społecznościowe Jeśli chcesz, możesz dodać informacje o swoich kontach w mediach społecznościowych. To nie jest potrzebne. Nie ma informacji, czy podanie takich informacji zwiększa szansę na otrzymanie ESTA.
Miejsce pracy Jeśli masz obecnego lub poprzedniego pracodawcę, podaj wszystkie wymagane informacje. Możesz również wpisać „NIEZNANE”, jeśli nie możesz wypełnić pól.
Pytania Odpowiedzi Podpowiedzi
Tranzyt Wskaż, czy właśnie omijasz Stany Zjednoczone podczas tranzytu, czy też planujesz pozostać na terytorium USA. W zależności od Twojej odpowiedzi pozostanie mniej lub więcej pytań do udzielenia odpowiedzi, jednak w obu przypadkach będziesz potrzebować ESTA.
Punkt kontaktowy w Stanach Zjednoczonych Wprowadź wymagane informacje o osobie, z którą można się skontaktować w Stanach Zjednoczonych w sprawie Twojej podróży. Jeśli masz więcej niż jedną osobę, możesz po prostu uzyskać informacje od jednej z nich. Taką osobą może być również hotel lub firma. Jeśli są pytania, na które nie znasz odpowiedzi, możesz wpisać „NIEZNANY” (jeśli numer telefonu jest nieznany, wpisz „0000”).
Adres w Stanach Zjednoczonych Wprowadź wymagane informacje o miejscu, które będziesz odwiedzać podczas wyjazdu. Możesz wypełnić większość pól słowem „NIEZNANE”, jeśli nie znasz jeszcze dokładnych miejsc. Możesz także kliknąć opcję „Taki sam jak punkt kontaktowy w USA”, a pola zostaną wypełnione automatycznie.
Kontakt w nagłych przypadkach Podaj dane kontaktowe osoby, z którą można się skontaktować w nagłych przypadkach podczas wizyty. W większości przypadków możesz wpisać „NIEZNANA”, jeśli nie masz osoby, z którą można się skontaktować, jednak zdecydowanie zaleca się, aby ją podać.
Pytania Odpowiedzi Podpowiedzi
Pytania kwalifikacyjne Na ogół na pytania należy odpowiedzieć NIE, aby móc dokończyć aplikację. Jeśli musisz odpowiedzieć TAK, powinieneś skontaktować się z najbliższą ambasadą USA, aby dowiedzieć się, jaka jest najlepsza metoda otrzymania wizy.
Zrzeczenie się praw Musisz potwierdzić, że wszystkie podane dane są poprawne i odpowiedziałeś na wszystko z najlepszą możliwą wiedzą i przekonaniem. Musisz się zgłosić i wyrazić zgodę, w przeciwnym razie nie będziesz mógł dokończyć aplikacji.
Tylko osoby trzecie To pole jest wymagane tylko wtedy, gdy wypełniasz wniosek w imieniu innej osoby. Zaznacz pole, jeśli wypełniasz wniosek w imieniu kogoś innego, jeśli nie, zignoruj go.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania konieczne będzie potwierdzenie wszystkich szczegółów w piątym kroku, przeglądzie. Gdy to zrobisz, możesz uiścić opłatę manipulacyjną za pomocą PayPal lub karty kredytowej. Gratulacje! Z powodzeniem złożyłeś wniosek o ESTA.
Możesz teraz skorzystać z narzędzia ESTA Status Check, aby sprawdzić stan swojego wniosku. Zwykle jest zatwierdzany po kilku minutach.

Powrót do spisu treści

Aplikacja grupowa ESTA

Aplikacja grupowa ESTA

Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) umożliwia składanie tzw. wniosków grupowych. Ta funkcja może być przydatna, na przykład, jeśli cała rodzina lub większa grupa podróżują razem do USA i potrzebujesz w tym celu ESTA. Firmy są również zainteresowane wykorzystaniem tej funkcji, ponieważ pozwala ona na sprawdzenie wszystkich aplikacji w mgnieniu oka. Kolejną zaletą aplikacji grupowych ESTA jest to, że można je opłacić jedną opłatą. Istnieją jednak pewne punkty, które mogą powodować problemy podczas korzystania z aplikacji grupowych, dlatego przed złożeniem zamówienia zbiorczego należy uważnie przeczytać uwagi dotyczące wniosków grupowych US ESTA.

Tworzenie grupy i identyfikatora grupy

Podczas tworzenia aplikacji grupowej ESTA, przypisywany jest identyfikator grupy. Twórca grupy wpisuje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nazwisko, data urodzenia i adres e-mail) i klika w przycisk „kontynuuj”. W razie potrzeby można tu również wprowadzić nazwę firmy, co ma sens przy składaniu wniosku o grupę ESTA dla kilku pracowników w podróży służbowej.

Zacznij od odwiedzenia strony internetowej US ESTA i przejścia do funkcji tworzenia grupy:

first step of creating an ESTA application group

Tworzenie grupy i identyfikatora grupy ESTA

Podczas tworzenia aplikacji grupowej ESTA przypisywany jest identyfikator grupy. Twórca grupy wpisuje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nazwisko, data urodzenia i adres e-mail) i klika w przycisk „kontynuuj”. W razie potrzeby można tu również wprowadzić nazwę firmy, co ma sens przy składaniu wniosku o grupę ESTA dla kilku pracowników w podróży służbowej.

Ważne: Właściciel / twórca aplikacji grupowej musi mieć co najmniej 18 lat.

second step of creating an ESTA application group

Tworząc grupę ESTA, tworzony jest tak zwany identyfikator grupy. Ten identyfikator grupy ma szczególne znaczenie, ponieważ bez niego żadna z aplikacji zawartych w grupie nie może być później przeglądana. Możesz również sprawdzić status wniosku ESTA (ważny, wygasły, niezapłacony) za pomocą identyfikatora grupy.

third step of creating an ESTA application group

Informacje kontaktowe twórcy grupy i identyfikator grupy mogą być teraz używane w celu uzyskania dostępu do aplikacji grupowej. Jeśli potrzebujesz przerwać proces dodawania aplikacji, zawsze możesz wrócić do strony użytkownika. Aby to zrobić, musisz sprawdzić status grupy i uwierzytelnić się za pomocą danych kontaktowych + ID grupy.

fourth step of creating an ESTA application group
fifth step of creating an ESTA application group

Możesz dodać nowy wniosek ESTA na stronie użytkownika, klikając „Dodaj nowy wniosek”. Będziesz wtedy mógł wypełnić pełny wniosek o ESTA. Po zakończeniu składania wniosku nie zostaniesz jak zwykle przekierowany do procesu płatności, ale wrócisz do przeglądu grupy. Teraz można dodać kolejne osoby. Jeśli poszczególni uczestnicy grupy już wypełnili wniosek i jeszcze nie zapłacili, wnioski te można również dodać do grupy. W tym celu potrzebujesz tylko podstawowych danych osobowych odpowiedniej osoby.

sixth step of creating an ESTA application group

Cena dla Twojej grupy ESTA jest obliczana na bieżąco. Po dodaniu wszystkich aplikacji do grupy możesz łatwo i wygodnie zapłacić łączną cenę za pomocą karty kredytowej lub PayPal. Pamiętaj, że płatność ma określony termin, po którym wszystkie nieopłacone wnioski stracą ważność i zostaną usunięte.

seventh step of creating an ESTA application group

Ważne: Jeśli możesz zaufać uczestnikom grupy w kwestii identyfikatora grupy, warto rozdzielić go między sobą. Zmniejsza to prawdopodobieństwo, że identyfikator grupy zostanie utracony, a zatem dostęp do wszystkich wniosków ESTA grupy nie będzie już dostępny.

Ograniczenia Programu Ruchu Bezwizowego / ESTA

Jeśli chcesz wjechać do USA i możesz uczestniczyć w Programie Ruchu Bezwizowego, powinieneś wcześniej sprawdzić, czy planowany pobyt w USA jest zgodny z przepisami US ESTA. Należy na przykład zauważyć, że podróżni mogą przebywać w USA tylko przez określony maksymalny czas. Oprócz tego limitu czasowego istnieje szereg innych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas pobytu w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Ważne: Wjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego wymaga przebywania w Stanach Zjednoczonych przez ograniczony czas i nie ma zamiaru przebywać w Stanach Zjednoczonych na stałe. Unikaj podawania jakichkolwiek informacji lub działań związanych z takimi zamiarami podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych z ESTA. Jeśli zamierzasz pozostać w USA na stałe, złóż wniosek o wizę imigracyjną, a nie o amerykański ESTA!

Powrót do spisu treści

Dzieci i Program Ruchu Bezwizowego

Family travelling to the U.S.

Wielu podróżnych zadaje sobie pytanie, czy dzieci również muszą ubiegać się o zezwolenie ESTA w USA. Odpowiedź brzmi tak”. Musisz rozpocząć zupełnie nową aplikację dla każdej osoby, w tym dzieci. Upewnij się, że zaznaczyłeś okienko obok pytania, które dotyczy osób wypełniających formularz aplikacyjny w imieniu innej osoby. Ponieważ Ty jako rodzic wypełniasz wniosek dla swojego dziecka, to pytanie Cię dotyczy i musisz je wskazać.

Bardzo ważne jest również, aby dzieci miały również własny, elektroniczny paszport, aby móc uczestniczyć w Programie Ruchu Bezwizowego. Wiele krajów nie wydaje dzieciom osobistych, elektronicznych paszportów, ale zamiast tego umieszcza ich imiona i nazwiska w paszportach rodziców lub wydaje tak zwany „paszport dziecięcy”. Dokumenty te nie kwalifikują się do udziału we wniosku o ESTA. Jeżeli wpiszesz numer paszportu takiego dokumentu, system uzna go za niekwalifikujący się i odrzuci Cię z dalszych kroków procesu aplikacyjnego. Dlatego bardzo ważne jest, aby mieć przy sobie paszport elektroniczny dla każdego podróżującego z Tobą dziecka.

Należy również pamiętać, że paszport elektroniczny powinien zawierać aktualne zdjęcie osoby niepełnoletniej, dla której został wydany. Upewnij się, że osoba jest rozpoznawalna, a jeśli tak nie jest, upewnij się, że wydałeś nowy paszport z aktualnym zdjęciem.

Upewnij się również, że jeśli podróżujesz z dziećmi, dla których nie masz rodzicielstwa, ważne jest, aby mieć przy sobie dokument potwierdzający, że możesz podróżować z osobami niepełnoletnimi. Dokument powinien być podpisany przez rodziców osoby niepełnoletniej i powinieneś być w stanie przedstawić dane kontaktowe, które posłużą do potwierdzenia zgody.

Powrót do spisu treści

Inne typy wiz do Stanów Zjednoczonych

Oprócz ESTA istnieje kilka innych rodzajów wiz, które umożliwiają wjazd do USA. Na przykład obywatele krajów nienależących do VWP mogą ubiegać się o wizę B1 / B2 w celach turystycznych. Istnieją również specjalne kategorie wiz na pobyty pracownicze, wizyty studenckie i do wielu innych celów. Zasadniczo można powiedzieć, że żadna wiza nie jest tak łatwa do ubiegania się o wizę jak ESTA, nawet w przypadku wizy B1 / B2 konieczna jest osobista rozmowa w ambasadzie USA. Poniższa tabela zawiera podstawowy przegląd innych rodzajów wiz.

Typ Cel Proces Wiecej informacji
A-Wiza Wiza dla dyplomatów lub urzędników państwowych Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
A-2 /NATO1-6 Dla wojskowych z innych krajów przebywających w Stanach Zjednoczonych w ramach pełnienia swoich obowiązków. Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę  po więcej informacji
B-Wiza (B1/B2) B1 dla biznesu, B2 dla turystów. Również dla sportowców walczących o nagrody pieniężne. Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
BCC Karta przekroczenia granicy dla Meksykanów Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
C-Visa Wiza tranzytowa dla obywateli krajów, które nie uczestniczą w Programie Ruchu Bezwizowego Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
CW-1 Wiza dla pracodawców we Wspólnocie Mariany Północne, którzy chcą zatrudniać pracowników zagranicznych Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
D-Wiza Wiza dla członków załogi (samolot lub statek) Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
E-Wiza Handlowcy, inwestorzy i profesjonalni specjaliści z Australii Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
ESTA / Program Ruchu Bezwizowego Wiza biznesowa i turystyczna dla obywateli krajów uczestniczących w programie Visa Waiver. Online przez oficjalną stronę Odwiedź tę stronę po więcej informacji
F/M-Wiza Studenci z innych krajów, zamierzający podjąć studia w USA Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
G-Wiza (G1/G5/NATO) Pracownik niektórych organizacji międzynarodowych, np. NATO Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
H-1B-Wiza (H-1B/H-2B) For seasonal workers (H-2B) performing temporary work and for specialists that perform in fields that require highly specilized skills and knowledge (H-1B). Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
H-1B1-Wiza Dla pracowników zagranicznych z Chile i Singapuru Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji o Chile i tę stronę po więcej informacji o Singapurze
H-2A-Wiza Dla pracowników wykonujących prace tymczasowe w sektorze rolniczym. Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
H-3-Wiza Dla osób chcących uczestniczyć w szkoleniach niezwiązanych głównie z zatrudnieniem. Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
I-Wiza Dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
J1-Wiza Au pair, wymiana studentów, profesorów lub naukowców. Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
L-Wiza Dla pracowników międzynarodowej firmy, którzy są przenoszeni wewnętrznie Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
O-Wiza Wiza dla wyjątkowo wykwalifikowanych osób (dotyczy tematów: nauka, sport, sztuka, edukacja i biznes) Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
P-Wiza (P1/P2/P3) Dla sportowców, artystów i artystów, którzy chcą występować w Stanach Zjednoczonych. Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
Q-Wiza Dla gości zagranicznych działających w ramach oficjalnej wymiany kulturalnej. Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
R-Visa Dla pracowników religijnych zamierzających wykonywać pracę tymczasową w Stanach Zjednoczonych Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
T-Wiza Dla osób, które ucierpiały w wyniku handlu ludźmi. Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
TN/TD-Wiza Dla pracowników zawodowych z Kanady i Meksyku (jako NAFTA) Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź te stronę po więcej informacji
U-Wiza Dla osób cierpiących jako ofiara przestępstwa. Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
V-Wiza Dla osób, które nie planują wyemigrować do Stanów Zjednoczonych i są małżonkami lub dziećmi osoby mającej status stałego rezydenta w USA. Przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Odwiedź tę stronę po więcej informacji
Powrót do spisu treści

Dowiedz się, czy potrzebujesz ESTA

Aby dowiedzieć się, czy potrzebujesz ESTA w USA, a Twój paszport został wydany przez kraj VWP, skorzystaj z naszego Visa Checker. W lewym polu wybierz kraj, który wydał Twój paszport. Odpowiednie informacje znajdziesz w paszporcie.

Czy potrzebuję ESTA? Znajdź więcej informacji na visawaiver.com Visa Checker!

Choose your country of citizenship

Lista Ambasad

Listę wszystkich ambasad USA można znaleźć na następującej stronie internetowej rządu amerykańskiego. Aby to zrobić, otwórz zakładkę kraju, z którego jesteś.
Wkrótce przedstawimy naszą osobistą wyszukiwarkę ambasad, dzięki której za pomocą kilku kliknięć można znaleźć wszystkie ważne informacje o najbliższej ambasadzie USA.

Często zadawane pytania dotyczące programu ESTA

ESTA jest zawsze ważne przez 24 miesiące (2 lata). Zawsze możesz ubiegać się o nową ESTA, która zastąpi poprzednią. Nowa ważność ponownie wyniesie 24 miesiące od dnia zatwierdzenia.

Będziesz potrzebował ważnego paszportu, aby odpowiedzieć na pytania takie jak: numer paszportu, data wydania, data wygaśnięcia, kraj obywatelstwa. Będziesz także potrzebować ważnej karty kredytowej, którą można obciążyć, aby móc uiścić opłatę manipulacyjną.

Tak! ESTA jest zawsze związana z paszportem, który został użyty podczas procesu składania wniosku. Jednocześnie numery paszportów są indywidualne i zmieniają się wraz z każdym nowym wydawanym paszportem. Oznacza to, że jeśli zgubisz paszport, musisz złożyć wniosek o nowy ESTA, używając nowego paszportu.

Będziesz potrzebować ETA, aby móc wjechać do Kanady samolotem. Jeśli planujesz odwiedzić Kanadę samochodem, pamiętaj, aby zabrać ze sobą paszport, a także potwierdzenie ESTA. Podczas przekraczania granicy z Kanadą będziesz musiał okazać dokumenty.

Nie. ESTA wygaśnie automatycznie po dwóch latach od jego wydania. W rzeczywistości nie musisz podejmować żadnych działań, anulowanie nie jest możliwe.

Tak. Będziesz potrzebować ESTA za każdym razem, gdy planujesz wjechać do USA drogą morską lub powietrzną. Jeśli planujesz wjechać drogą lądową, nie będziesz potrzebować ESTA, a decyzję o wizie podejmie straż graniczna.

Nie. Każda ESTA jest związana paszportem, który jest przypisany jednej osobie. Celem USA ESTA jest dostarczanie informacji o każdym odwiedzającym. Biorąc to pod uwagę, przekazanie ESTA innej osobie nie miałoby żadnego sensu.

Tak, możesz to zrobić, ale musisz zaznaczyć tę okoliczność w trakcie procesu aplikacyjnego. Musisz zaznaczyć okienko określające zasady dla osób trzecich ubiegających się w imieniu kogoś innego.

Jeśli Twoje amerykańskie zezwolenie ESTA zostanie zatwierdzone, będzie kosztować 14 USD. Jeśli rząd cię odrzuci, będziesz musiał zapłacić 4 USD.

Zależy to od czasu potrzebnego na wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po złożeniu wniosku ESTA zwykle zajmuje tylko kilka minut, zanim będziesz mógł sprawdzić swój potwierdzony status.

Najlepszym podejściem jest skontaktowanie się z najbliższą ambasadą USA i spytanie, jak należy się do niej zwrócić. W większości przypadków nadal możesz ubiegać się o wizę B1 / B2. Należy pamiętać, że wydanie tych wiz zajmuje dużo więcej czasu.

Nie jest to pewne, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie odrzucone. Nadal będziesz mógł ubiegać się o wizę B1 / B2, jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony. Ogólnie rzecz biorąc, odpowiedź na to pytanie w dużym stopniu zależy od tego, NA KTÓRE pytanie podstawowe musiałeś odpowiedzieć „Tak”, ponieważ są pytania bardziej i mniej istotne.

Jeśli nie możesz uzyskać pomocy od kogoś z ważną kartą kredytową lub kontem PayPal, nie będziesz w stanie ubiegać się o ESTA.

Nie. W prawie każdym przypadku status ESTA zostanie sprawdzony za pomocą paszportu przed wejściem na pokład. W ten sposób zostaniesz odrzucony przed wejściem na pokład, jeśli nie będziesz mieć ważnej US ESTA.

W interfejsie sprawdzania statusu możesz wybrać opcję „Znam numer wniosku” lub „Nie znam numeru wniosku”. W zależności od wyboru wystarczy odpowiedzieć na mniej lub więcej pytań, aby sprawdzić swój status, jednak numer wniosku nie jest potrzebny.

Pomocne linki dotyczące ESTA i programu bezwizowego

Szukasz ambasady?

Potrzebujesz ubiegać się o B1 / B2 lub potrzebujesz ogólnej pomocy?

Sprawdź tę stronę!

Official US government website, listing all embassies

Chcesz aplikować o ESTA?

Potrzebujesz ESTA? Tutaj możesz się o to ubiegać!

Sprawdź tę stronę!

Official website to apply for US ESTA

Chcesz wyemigrować do USA?

Chcesz pracować i mieszkać w USA?

Sprawdź tę stronę!

Official US government website with information regarding immigration

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach wjazdu do USA?

Chcesz dowiedzieć się czegoś o ochronie granic USA?

Sprawdź tę stronę!

Official website of U.S. Customs and Border Protection

Podsumowanie procesu uczestnictwa w programie bezwizowym i ubiegania się o wydanie amerykańskiego zezwolenia ESTA